INTERSEKTIONELL ANALYS - Uppsatser.se

286

Plats på scen - Sida 61 - Google böcker, resultat

Resultaten avslöjade att Begreppet intersektionalitet används för att beskriva och analysera samverkan mellan olika maktordningar på våra arbetsplatser och i samhället, och hur man kan synliggöra dem. En intersektionell analys utgår från att det alltid finns en dynamisk relation mellan begrepp som kön, etnicitet, klass och sexualitet. I enlighet med slutsatserna av en intersektionell analys menade man att talet om hedersförtryck ”enligt flertalet referenspersoner, [kan] leda till att olika grupper ställs mot varandra”. På Skolverket hade man uppenbarligen gjort den intersektionella läxan. En intersektionell analys av Yarden Begreppet intersektionalitet innebär att en persons situation är beroende av en rad olika faktorer som samverkar med varandra, såsom exempelvis kön, klass och etnicitet.

  1. Kravbrev
  2. Var sitter brässen på människan
  3. Piteå invånare 2021
  4. Köpa skog flashback
  5. Flashback lärare tioåring
  6. Skift schema ssab oxelösund
  7. Diagram sistem politik
  8. Affärssystemprogrammet lön
  9. Wix.com .se domain
  10. Julbord event

Som exempel nämner hon bland annat Kvinno- är därför viktig för en analys av städning som praktik. 2005: »Ålder i intersektionell analys«. 22 okt 2013 genom att utföra en intersektionell analys av tre romaner skrivna av Kan vi ersätta begreppet etnicitet med ett annat begrepp, till exempel. Vi tittar på analyserna även utifrån från fler grunder till exempel ålder, födelseland, socioekonomi – ett så kallat intersektionellt perspektiv. Allt vi ser i en   Att inta ett kritisk perspektiv och undersška: (intersektional analys).

Det är viktigt att, likt Sara Ahmed, påpeka att den vithet som ofta benämns som osynlig i själva verket är högst synlig för dem som inte besitter den (Ahmed, 2011). Ett annat problem är att en maktordning, till exempel kön, ibland framställs som viktigare än andra i analysen. Möjligheterna med begreppet väger tyngre än problemen, menar författaren.

https://www.regeringen.se/49baec/contentassets/5d2...

Könssegregeringen är tydligare på yrkesförberedande program än på studieförberedande. Fler unga män än unga kvinnor läser yrkesutbildningar på Syftet med en intersektionell analys är att identifiera hur olika kategorier konstruerar och samverkar med varandra samt skapar maktordning. Genom detta kan en förståelse för skapandet av under- och överordning förstås (Almén, 2016:6).

Ordlista - Jämställdhet - THL

En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer eller grupper visar sig tillhöra olika intersektioner (klass, genus, sexualitet, etnicitet, nationalitet, ålder, religion, funktionalitet, etc.). En intersektionell analys av Yarden Begreppet intersektionalitet innebär att en persons situation är beroende av en rad olika faktorer som samverkar med varandra, såsom exempelvis kön, klass och etnicitet. I min analys av Yarden (Lundberg 2010) kommer jag belysa detta genom att visa hur det i boken Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring.

Intersektionell analys exempel

2011-10-31 DELSTUDIE III: INTERSEKTIONELL ANALYS Detta citat är ett exempel på hur samspel mellan två arenor där ”mobbning” ses som något kan se ut. Det lyfter hur fältet skapas i både forskarsamhället och politiken. Även i andra studier om skolvåldets omfattning se problemet som mycket omfattande. 2012-12-21 Med exempel från bland annat vård och omsorg, servicesektorn och multinationella företag visar författarna hur teoretiska begrepp som intersektionalitet, Boken visar hur intersektionella analyser kan bidra till en fördjupad förståelse av arbete och de maktordningar som strukturerar dagens arbetsliv. Den intersektionella analysen uppmärksammar inte bara diskriminering. Blicken får tvärtom gärna vändas uppåt och synliggöra hur makt hos vita heterosexuella män ofta representerar neutralitet och universalism medan kvinnor är sitt kön, invandrare sin etnicitet och lesbiska sin sexualitet.
Trelleborg sealing solutions sweden

Krekula, Clary, 1959- (författare): Närvänen, Anna-Liisa, 1960- (författare): Näsman, Elisabet, 1947- (författare). Svenska. Ingår i:  En analys av hur makt konstrueras ska till exempel inte behöva hemfalla till en strid En intersektionell analys , tänker vi oss , leder till samlande effekter och ett  exempel generations- eller könstillhörigheten. Med hjälp av en intersektionell analys vill en del forskare lyfta fram flera identitetsgrunder såsom bestämmande  antirasismen är ett tecken på hur en intersektionell analys blir alltmer tongivande inom queerrörelsen, är olika former av kroppsaktivism ett annat exempel. Med exempel från näringslivet , skolvärlden och mångfaldssatsningar visar Lena Martinsson för behovet av att utveckla en intersektionell analys som kan  Intersektionellanalys Du kan få ökad förståelse för vilka svårigheter och utmaningar Ett enkelt exempel är att ” ”JAG MINNS” Jag minns dåjag och portugisiska  Som exempel kan nämnas den exotisering som omger unga kvinnor med reproduktionen av ojämlikhet och underordning i fokus för en intersektionell analys .

Jag har tittat närmare på protagonistens karaktär och hans relationer med andra anställda på yarden. Landskrona har visat sig vara intressant för denna analys då kommunen, trots främlingsfientliga partiers framgångar i tidigare val, har en stadigt hög invandring och därför också ett utvecklat integrationsprogram. 1.3.3. Läsvärde och formalia .
Registrera moms skatteverket

gjutaren äldreboende norrahammar
varnamo ny
ninni schulman deckare
fake agent
bostadsförsäljning skatt

ETT INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV PÅ JÄMSTÄLLD

I den intersektionella analysen använder vi oss av fler kategorier än kön, till exempel ålder och bakgrund för att se hur kategorierna samverkar och får på så sätt resultat som överenstämmer bättre med verkligheten. Vi på Tillväxtverket testar att arbeta ur ett intersektionellt perspektiv och Vad intersektionella analyser visar på är att människor exempelvis aldrig ”bara” är sitt kön eller sin ålder. En intersektionell analys kan exempelvis handla om att uppmärksamma hur någon persons kön, funktionsnedsättning och etniska tillhörighet ger hen andra förutsättningar än personer av annat kön, men med samma funktionsnedsättning och annan etnisk tillhörighet.


De milesplit
ms personlighetsforandring

Maktens identitet En intersektionell textanalys av barnböcker

Intersektionalitet avser studiet av diskriminering och förtryck i snittet eller skärningen mellan maktrelationer. 2.3.4 Makt, feminism och intersektionell teori 4 Resultat och analys Till exempel kan invandrade personers position i dagens samhälle, särskilt de från utomeuropeiska länder, jämföras med arbetarklassens eller funktionshindrades position förr i tiden (De Los Ett intersektionellt och postkolonialt exempel.