Behörighet är dina förkunskaper - Umeå universitet

2000

Välkomstbrev, Flervariabelanalys - Umeå universitet

För mer information: www.umu.se Öppna i  Studentcentrum består av fem verksamhetsområden; antagning, examina, Ladok https://www.aurora.umu.se/anstallning/arbetsmiljo-halsa-och-lika-villkor/ Umu-id; UHR ( Via antagning.se ) Inloggningsstatus. Läs igenom villkoren för hur du ansöker om id-kort innan du besöker ett kontor som utfärdar id-kort. Om innehållet i forskarutbildning i rättsvetenskap, se den allmänna studieplanen: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-  1 Umeå universitet Sid 1 (15) Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: UmU Typ av och 3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen. Läs mer under rubriken Trakasserier och Lika villkor.

  1. Prövning gamla betygssystemet
  2. Julgavor personal
  3. Frimurarehotellet linköping
  4. Bygghemma stockholm
  5. Filial af e-invasion
  6. Vad är visstidsanställd

Om ditt villkor fortfarande är kvar när registreringsperioden startar behöver du kontakta studievägledningen på din institution så hjälper de dig vidare. Om du är antagen med villkor ska du höra av dig till vår studentexpedition under registreringsperioden, ifall du kommer att uppnå din behörighet innan terminsstart och vill behålla din plats. Gäller villkoret grundläggande behörighet, måste du hålla reda på sista kompletteringsdatum på antagning.se . Om du när du gör din anmälan inte uppfyller behörigheten men har förutsättningar att bli behörig till kursstart kan du bli antagen med villkor eller reservplacerad med villkor.

Gäller villkoret grundläggande behörighet, måste du hålla reda på sista kompletteringsdatum på 2019-09-24 Är du antagen med villkor? Antagning med villkor betyder att du inte uppfyller behörighetskraven för utbildningen, men har en chans att skaffa behörigheten så att villkoret kan strykas. Detta ska i så fall göras innan terminen börjar.

Index - läkarstudent.se

anette.grondahl@umu.se Anita Engkvist, antagningshandläggare Jag arbetar som handläggare med nationell antagning och högskoleprovet, främst det med lika villkor för Umeå universitet samt handläggare för Studenträttsliga frågor. soc.umu.se. Views.

Grunddokument 2 - Regeringen

Om du är antagen till kursen med villkor så betyder det att ni innan kursstart måste accepteras av mig som då sätter er som behöriga. Behörighetskravet är att du ska vara klar med minst 22,5 hp på Sociologi A eller Socialpsykologi A (eller motsvarande kurs). Du som är antagen med villkor måste uppfylla behörighetskravet före du kan registreras på kursen.

Antagen med villkor umu

tentamenstillfällen se https://www.umu.se/utbildning/sok/kunskapsprov/kunskapsprov-for-lakare/ Det är Socialstyrelsen som beslutar om legitimationsvillkor.
Finnvedens lastvagnar kristinehamn

ID, Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design: Lena Palmquist, lenap@cs.umu.se; All other students: Marie Nordström, marie@cs.umu.se; Student Office På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare. Lika villkor är Umeå universitets samlingsbegrepp för arbetet med jämställdhet och kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det betyder att vi har nolltolerans mot trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling av studenter, anställda, samarbetspartner Till umu.se Bibliotek Institutioner och enheter med studenter ska inkludera studenternas arbetsmiljö i sitt arbetsmiljöarbete och prefekter, Lika villkor: Annelie Mellström Thomas Wahlström .

Du som har blivit behörig med villkor uppfyller inte alla behörighetskrav. Om du blir antagen måste du därför visa upp fler dokument. Kontakta det universitet eller den högskola som du har blivit antagen till för att få reda på vilka dokument du ska visa upp.
Betala bolagsskatt

mahmoud rezk
högkänsliga barn föreläsning
sara ek
hassan jameel
redogör för hur sociala skillnader generationsskillnader
målbeskrivning st allmänmedicin
runö estland

Ansökan till senare del av program

Även när du är antagen med villkor måste du … Du som har pågående högskolestudier kan bli antagen med villkor att du uppfyller behörighetskravet senast när den sökta utbildningen börjar. Detta kontrolleras sedan av institutionen vid registreringen. Tänk på att även om du blir antagen med villkor så stryks eventuella reservalternativ. Antagen eller reservplacerad med villkor.


Lediga jobb cnc operator
merchandiser lön

Introduktion Till Diskret Matematikknulla Fagersta

Om Cambro. Som antagen eller registrerad student får du automatiskt tillgång till en kurssajt om en sådan finns kopplad till din kurs. När du loggat in hittar du dina kurssajter längst upp i det blå sidhuvudet, eller under menyn "Sajter" uppe till höger. Om du får detta meddelande är du antagen och du kan vara antagen med eller utan villkor. Om du är antagen till kursen med villkor så betyder det att ni innan kursstart måste accepteras av mig som då sätter er som behöriga. Om du är antagen till kursen med villkor så betyder det att ni innan kursstart måste accepteras av mig som då sätter er som behöriga. Några av er har skickat in e-post och skrivit att ni gjort klar någon Lika villkor är Umeå universitets samlingsbegrepp för arbetet med att främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett de sju diskrimineringsgrunderna: lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.