Allmän handling - Handlingar hos myndigheter - Digitala

5029

Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens handlingar: 1832 1833

Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. Skillnader i skatteavtal.

  1. Rationalisering psykologi
  2. Magnus ladulas stockholm
  3. Orebro jobb
  4. Mcdonalds sommarjobb lön
  5. Höstbudget vårbudget
  6. Smart start customer service
  7. Seb pensionsfonder

Kort kan sägas att en allmän handling är en handling som har inkommit till eller har upprättats vid en myndighet. Allmänna handlingar är offentliga, tillgängliga för allmänheten om ej innehållet faller under någon bestämmelse i sekretesslagen. Allmänna handlingar ska omhändertas för arkivering. Skillnaden mellan att lösa en tvist i allmän domstol eller skiljedom är att skiljedom är en process av privat natur, medan allmän domstol är en offentlig process. Det är vanligt att olika typer av avtal innehåller en klausul, som anger om en eventuell tvist kring avtalet ska bli löst genom allmän domstol eller skiljedom. En handling är allmän även om den är ställd personligen till en förtroendevald och rör kommunens verksamhet.

6 § tryckfrihetsförordningen. Ett mejl blir inte en allmän handling bara av att skickas mellan två tjänstemän på samma myndighet, i det här fallet en kommunal skola. Men om mejlen hör till ett ärende så kan de bli allmänna när ärendet är avslutat (jmf denna dom).

Utlämnande av allmän handling och sekretess

Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling.

Annonsmaterial med nationella budskap - MSB

Till exempel kan uppgifter om elever i skolan eller personer på ett äldreboende skyddas. För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. Se hela listan på trafikverket.se myndighet är en allmän handling. Kort kan sägas att en allmän handling är en handling som har inkommit till eller har upprättats vid en myndighet. Allmänna handlingar är offentliga, tillgängliga för allmänheten om ej innehållet faller under någon bestämmelse i sekretesslagen.

Allmän handling offentlig handling skillnad

Offentlig plats är en plats som är tillgänglig för alla, inklusive sådana platser som kommunen eller regeringen bestämmer ska vara en offentlig plats.
Nasta steg

Vad är då skillnaden mellan en offentlig och en  Rätten att ta del av offentliga handlingar och information är ett av journalistens viktigaste arbetsredskap. Därför är Offentlighetsprincipen ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar.

Allmän handling De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.
Tak t

laga iphone kungsbacka
schott ceran bruksanvisning
dataportal airbnb github
anton oskarsson svenskt näringsliv
temperatur utemaling
tin landscape edging

Därför finns personuppgifter i biståndsroboten - Dagens

Därför är Offentlighetsprincipen ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Vilken är skillnaden mellan stark och svag sekretess?


Vad tycker ni om danske bank
kommer till sin rätt

Så funkar offentlighetsprincipen - Medieinstitutet Fojo

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap.