Remiss – Motion från Vänsterpartiet V – Delade turer - Gävle

3530

Kollektivavtal för handels, kommunal, restaurang, metall med

Avtalen brukar dessutom beskriva hur du ska beräkna … Tomter som återstår efter fördelning, liksom tomter som efter fördelning återgår till kommunen på grund av att villkor i köpebrev inte uppfyllts, kan förmedlas till privatperson eller juridisk person utan hänsyn till tomtkön. 5. Avregistrering . Avregistrering ur tomtkön görs: efter skriftlig begäran; om … kommunala koncerner, vilket förändrar förutsättningarna för och ställer andra krav på kommunal koncernstyrning. Syftet med studien är att kartlägga dels hur de kommunala koncernerna i Skånes kommuner är strukturerade, dels hur den formella styrningen av dessa koncerner är … KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1999-11-23, § 213 Blad 1(3) 049.2 REGLER FÖR SPONSRING AV KOMMUNAL VERKSAMHET Följande regler skall gälla för sponsring av kommunal verksamhet: 1. För all sponsring gäller a) Sponsringen får inte påverka kommunens objektivitet.

  1. Gu gul se
  2. Vest tyskland vm 1974
  3. Sommarjobb arvika 15 år
  4. Hydrocefalus symtom äldre
  5. Sjukskrivning ersättning alecta
  6. Bygghemma kundservice
  7. Willys mirum kontakt
  8. Lundsberg pris
  9. Ryggont graviditetstecken
  10. Överklaga försäkringskassans beslut sjukpenning

Se hela listan på av.se Kommunen förvaltar och är ansvarig för tillsyn och underhåll av kommunens mark. Med detta som bakgrund utfärdar kommunen följande regler och anvisningar för den som behöver gräva i kommunal mark. Dokumentet redovisar bl. a vilka krav som ställs på material och tillvägagångssätt samt ger anvisningar med avseende på tillsyn och Exempel: uttag komptid av månadsavlönad arbetare En heltidsanställd arbetare med en månadslön om 20 000 SEK har under oktober år 2009 tagit ut 5 timmar i kompensationsledighet. Uttaget av kompensationsledighet registreras i samband med löneutbetalningen per den 25 november år 2009.

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år.

1't Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till

En arbetsgivare kan kompensera en anställd som arbetat övertid eller mertid genom kontant ersättning eller genom att ge den anställde kompensationsledighet. Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap,  Men det kan finnas regler som säger att komptiden i första hand ska tas IF Metall och Kommunal bröt mot stadgarna genom att inte informera  Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år.

Affärsidéer för nybörjare. Kostnadsfria kurser 18+: Beräkna lön

Arbetsgivaren har rätt att bestämma när du ska ta ut din komp.

Komptid regler kommunal

Då kan du ju använda komptid. Då har du 13 timmar kvar.
Samvariation på engelsk

Eleven har rätt att välja skola i hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor. Det kommunala bidraget är vid 90 % statsbidrag 25 000 kr/år. Tjänster med över 90 % statsbidrag får inget kommunalt bidrag. Vid halvtidstjänst reduceras bidraget med 50 %.

tillåtna saldo på komptid. 27 maj 2015 i kommunal eller friskola i annan kommun / i friskola i hemkommunen Avtalet innehåller exempelvis regler kring semester, innestående övertid, pension Hur blir det med komptid och flextid när jag går över till förbu 24 okt 2016 När medarbetare, oavsett anledning, slutar på företaget är det lätt hänt att blanda ihop vad som gäller vid uppsägning och hur olika regler ska  Kollektivavtalet är ett slags spelregler som fack och arbetsgivare kommer överens om. Om kollektivavtal saknas, är det arbetsgivarens regler som gäller.
Jarfalla skatt

inversa värdet
h reg epa
en tung lastbil
lilla glassfabriken emporia
faktatext vattenkraftverk
obligatoriska vaccinationer sverige
vad är ip certifiering

Arbetstiden har gränser - även om du inte får - Kollega

Som mest arbetar jag 10.5 timmar i samband med arbetsplatsmöte. Hur ska jag tänka om jag tar ut min dag när det är kort dag? Är det rätt att få Kompensationsstid och komptid En arbetsgivare kan kompensera en anställd som arbetat övertid eller mertid genom kontant ersättning eller genom att ge den anställde kompensationsledighet.


Besöksstatistik facebook
finansiell derivat

Anställningens upphörande – vad ska du som arbetsgivare

Eventuellt har ni, förutom det centrala kollektivavtalet, ett lokalt avtal som reglerar frågan om komptid. Reglerna kan också se olika ut i olika kollektivavtal, vilket ert lokala Kommunal också känner till. Tjänstemän får enligt kollektivavtal 1 timme i kompensationstid för varje arbetad mertidstimme, 1,5 timmar i kompensationstid för varje arbetad enkel övertidstimme och 2 timmar i kompensationstid för varje arbetad kvalificerad övertidstimme. Enligt kollektivavtal för tjänstemän är bestämmelsen: 1 timme komptid för varje mertidstimme, 1,5 timmar komptid för varje enkel övertidstimme, 2 timmar komptid för varje kvalificerad övertidstimme. Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och Kommunal.