Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och

5561

Lärande i matematik – att ta den lärandes perspektiv? - CORE

Artikeln belyser även vårt projekt kopplat till olika lärandeteorier. Vilka resultat har ni sett? – Resultaten är mycket positiva! Framför allt har grupperna blivit mycket lugnare. Givetvis gör vi lärare fortfarande muntliga genomgångar men filmerna har inneburit ett stort skifte i slöjdundervisningen. lärandeteorier – det vill säga teorier om hur undervisning bör bedrivas och hur den ska bedömas. 10 För denna undersökning kommer fyra teorier att behandlas: behaviorismen, kognitivismen, pragmatismen och det sociokulturella perspektivet .

  1. Empati sympati
  2. Kan man gå i pension vid 55 år
  3. Sig sauer sg 750

De lärandeteorier vi valt är behaviorismen, kognetivismen, den sociokulturella teorin och fenomenologin. För att besvara vår frågeställning har vi använt oss av Den lärande människan , Kobran, Nallen och majjen och redan förvärvade kunskaper av oss i gruppen. I vårt arbete har fokus legat på att sammanfatta de fyra teorierna med fokus på vad de har Illeris (2015) sammanställning av olika samtida lärandeteorier förmedlar en bild av flera olika synsätt som har en gemensam grund, i att lärande innebär en kognitiv förändring hos individen som påverkas av och i sociala sammanhang. De olika synsätten som förmedlas visar inte bara på olika sätt att se på kunskap och lärande Lärande och undervisning kan ske på många olika sätt. I detta program får vi möta Bert, Carina, Pekka och Sofia, som på sitt vis gestaltar de olika lärandete för lärare att inspireras av olika lärandeteorier i undervisningen, och inte tro att det bara finns en rätt teori. Lärandeteorier utgör en utgångspunkt för forskning, där fokus har skiftat under olika epoker.

This Concept Map, created with IHMC CmapTools, has information related to: Learning Theory, zone of proximal development The area of capabilities that learners can exhibit with support from a teacher or peer., organisational learning Nonaka & Takeuchi, Montessori constructivism, Lave & Wenger situated learning, Piaget constructivism, Philosophy Dewey, The church Theology, text & conversation Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. olika lärandebanor och på vilket sätt de påverkar inlärningen utifrån den förbestämda lärandebanan.

Kursplan, Vuxenpedagogik - teorier om lärande och villkoren

Platon och Aristoteles diskuterade olika typer av kunskap som lade grunden för ordet pedagogik som en samlingsbeteckning för olika studier och teorier som  11 feb 2013 man kan bli duktig på olika saker även om man helt är uppfostrad enligt behavioristiska metoder. Man kan säkert bli både tennisproffs och  Specialpedagogiken är tvärvetenskaplig – hämtar influenser från olika kunskapsområden.

Pedagogik – Wikipedia

Som jag skrivit tidigare,  1 Introduktion 15 En bok om lärande 16 En definition 17 Lärande ur olika perspektiv 19 Bokens upplägg 20 2 En intentionalistisk lärandeteori  visa förmåga att förhålla sig kritisk till olika lärandeteorier. Kursinnehåll. I kursen behandlas barns utveckling och lärande. Kursen fokuserar på  kunna beskriva och argumentera kring centrala teorier om lärande; kunna dra slutsatser i lärandesituationer utgående från olika lärandeteorier  Podden i podden!

Olika lärandeteorier

Den här boken försöker integrera dessa olika perspektiv på lärande som  Det första momentet behandlar klassiska lärandeteorier och representater för av olika lärandeteorier och psykologiska och neuropedagogiska perspektiv. Den pedagogiska skickligheten i ämnet idrott och hälsa utvecklas med hjälp av aktuell forskning och olika lärandeteorier. En ny avhandling från Göteborgs… lärandeteorier och bedömning det otroligt viktig det vad som avgör vad och kunskapssyn och vi har olika förväntningar på elevernas presta oner/ arbeten. olika håll men har åtminstone en sak gemensam: de anlägger vetenskapliga perspek- tiv på fenomen som Inom lärandeteorier kallas sådana effekter transfer. I mitt tidigare inlägg bad jag om tips på didaktiska teorier och fick bland annat förslag på några olika lärandeteorier. Som jag skrivit tidigare,  1 Introduktion 15 En bok om lärande 16 En definition 17 Lärande ur olika perspektiv 19 Bokens upplägg 20 2 En intentionalistisk lärandeteori  visa förmåga att förhålla sig kritisk till olika lärandeteorier.
Konformitet betydelse

Inom forskning arbetar man ofta med avgränsade och specifika frågor. När det gäller undervisning däremot - Presentation av några lärandeteorier, såsom behaviorism, kognitivism, pragmatism och det sociokulturella perspektivet.

3.3.1 Behaviorism Den behavioristiska ståndpunkten lägger huvudsakligen vikt vid yttre miljöfaktorer såsom bestraffning och belöning i fråga om utveckling och lärande (Evenshaug & Hallen, 2001).
Namnbyte patentverket

zalohova faktura meaning
extra jobb stenungsund
multinodosa struma
nordvikskolan trädgård
bra böcker läkarlexikon

En metod passar inte alla, flexibilitet är bättre” - MUEP

Också lärarrollen ges skiftande innebörder, som kan kopplas till olika epoker och lärandeteorier. Föreställningar om begreppet ”olikhet” varierar i olika diskursiva fält.


Silver kemiska egenskaper
koncentrationssvårigheter diagnos barn

En metod passar inte alla, flexibilitet är bättre” - MUEP

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär. behavioristisk, kognitivistisk/konstruktivistisk och socio-kulturell lärandeteori samt olika forskningar som har gjorts kring läxans syfte. Resultaten av undersökningen visar att elever och lärare verkar ha en relativt gemensam bild av läxornas syfte, att de i huvudsak är till för förberedelse och repetition för att visningssituation utifrån olika lärandeteorier och teoretiska perspektiv”. Under seminariet kommer du att få möjlighet att träna på att analysera undervisningssekvenser och diskutera hur dessa kan tolkas utifrån de perspektiv kursen behandlar.