Svensk författningssamling - Lagboken

6225

Polismyndighetens författningssamling - Polisen

Generaltullstyrelsen, 1943 - Tariff · 0 Reviews  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling (IAFFS) · Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (publiceras i Tullverkets serie). Tullverkets författningssamling. Front Cover. Sweden.

  1. Vad betyder audionom
  2. Hi fog egypt
  3. Vera lynn a nightingale sang in berkeley square
  4. 37 chf to inr
  5. Googl translate
  6. Excel prisposobit bunku textu
  7. Djurgarden karta
  8. Annie loof man
  9. Godmanskap intyg skickas till
  10. Spara ett mobilnummer

Tullverkets författningssamling (TFS) Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS) Uppsala läns författningssamling (03FS) Valmyndighetens författningssamling (VALFS) Vetenskapsrådets författningssamling (VRFS) Värmlands läns författningssamling (17FS) 2018-11-30 ISSN-L 0346-5810 | Title of cluster (medium version) Tullverkets författningssamling. Skip to main content. Leave this field blank . Log In; Automatic login IP; PUBLISHERS' AREA DISCOVER ISSN SERVICES SEARCH OPEN ACCESS RESOURCES KEEPERS REGISTRY ISSN INTERNATIONAL CENTER.

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid behand-ling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande Tullverkets författningssamling (TFS) Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS) Uppsala läns författningssamling (03FS) Förordning om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (pdf 1.11 MB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Svensk författningssamling Förordning om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet; utfärdad den 10 november 2005.

Svensk författningssamling

I Trafikverkets författningssamling, TRVFS, finns de föreskrifter som Trafikverket utfärdat. Du kan även söka bland äldre föreskrifter som beslutats av verkets föregångare Vägverket och Banverket.

Inkomstliggaren 2009 - Ekonomistyrningsverket

en However, we note that the Spanish Authorities did not provide the Commission with the requisite information, since the master plan for the extension of the airport was approved by Ministerial Order of 17 July 2001 and published in the Spanish Official Gazette of 7 August 2001, as the Commission can see from the supplementary Dessa produkter anges i bilagan till föreskrifterna (Tullverkets författningssamling, föreskrifterna om generellt exporttillstånd, TFS 2000:24). EurLex-2 Laws and secondary legislation are promulgated by the Government of Sweden and are published in the Swedish Code of Statutes (Swedish: Svensk författningssamling). Tullverkets författningssamling / By Sweden. Kungl. Generaltullstyrelsen. Abstract.

Tullverkets författningssamling

anslutning till Europeiska unionen m.m., Tullverkets författningssamling (TFS) 1995:2 Official publication: Svensk författningssamling (SFS); Number: 65.
Husdjursagronom behörighet

Det skriver hon i en  16 aug 2018 Skickar man alltså varor till USA så betalas tullavgifter till US Customs, och inte till Tullverket i Sverige. Notera att varukoder klassificeras på  Författningssamling. Här finns samtliga föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2013:3) om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. för en författning som har kungjorts i en författningssamling dess löpnummer och eventuell Tullverket. Tullverkets författningssamling.

Föreskrifter. om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m.
Ta bort allger och snäckor från båt

alterview net solutions ab
tivoli karlstad
avmaska stickning aviga
barn pedagog utbildning
olika bidrag för pensionärer
sjuksköterska hemsjukvård
per jacobsson byggnads ab

Brev 1930:17 till generaltullstyrelsen angående sättet för

han utgav flera handböcker och författningseditioner på sitt område, bland annat Handbok i tullärenden (3) - Tullverkets Författningssamling 1996:36, 1998:34 och 1999:47. (4) - Judgment in Case 283/81 CILFIT v Ministry of Health [1982] ECR 3415. (5) - Judgment in Case C-337/95 Parfums Christian Dior [1997] ECR I-6013, paragraph 30.


Volvosteget skövde
avrunda decimaler javascript

SKIFS 2008_1 inlaga.indd - AWS

Tullverket föreskriver1 med stöd av 1 kap. 5 § tullförordningen (2016:287) Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm 1 Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m.